Profilhåndbok for Innvik sellgren

Her kan du sjå eksempel på bruk av logo, farge, typografi og anna materiell som er utvikla til innvik sellgren. Profilen og identiteten er utvikla av gasta.no

Logo

Last ned vår logo i positiv

Last ned vår logo i negativ

 

Typografi

I den grafiske profilen er det fontfamilien Tahoma som er brukt.

Tahoma is a humanist sans-serif typeface designed by Matthew Carter for Microsoft Corporation. The initial distribution was done in 1994 along with Verdana for Windows 95.

Sjå eksempel på fonten her.
Denne kan du laste/kjøpe her. Kjøp fontfamilie her.


På web er det fontfamilien Open Sans som er brukt.

Open Sans is a humanist sans serif typeface designed by Steve Matteson. Open Sans was designed with an upright stress, open forms and a neutral, yet friendly appearance. It was optimized for print, web, and mobile interfaces, and has excellent legibility characteristics in its letterforms.

Denne fonten finner du her som web font

Grafiske element

Ulike grafiske element som blir brukt er halv sirkelen som er vist i brosjyren under.

Fargar

Vi har utvikla ein fargepalett som skal brukast til alle produkta/grafisk material til Akraft. Få oversikt over fargekodane her.
Last ned fargeoversikt over følgjande fargeverdiar: CMYK, RGB og Websafe

Brosjyre

Last ned vår presentasjon brosjyre her: Brosjyre

Prøveperm

Last ned eksempel på prøveperm