Kvalitet

Innvik-67.jpg
Innvik-52.jpg
Alle foto: Jørn Sønsterudbråten.

Alle foto: Jørn Sønsterudbråten.

Kvalitetsarbeidet er gjennomgående i hele verdikjeden, og bedriften har et velfungerende kvalitetssystem. Dyktige medarbeidere, gode rutiner for kontroll og kontinuerlig utvikling av systemet gjør oss i stand til å levere produkter av høy og stabil kvalitet.

Hele produksjonsprosessen, fra produktutvikling, farging av garn, veving og til etterbehandling av ferdig møbelstoff,  skjer ved vårt anlegg i Innvik. Dette sikrer oss god kontroll på prosessen og god og stabil kvalitet på produktene.