Kvalitet

Stormvik fra Standard kolleksjonen.

Pussing (feilretting) av stoff.

Pussing (feilretting) av stoff.

Kvalitetsarbeidet er gjennomgående i hele verdikjeden, og bedriften har et velfungerende kvalitetssystem. Dyktige medarbeidere, gode rutiner for kontroll og kontinuerlig utvikling av systemet gjør oss i stand til å levere produkter av høy og stabil kvalitet.

Hele produksjonsprosessen, fra produktutvikling, farging av garn, veving og til etterbehandling av ferdig møbelstoff,  skjer ved vårt anlegg i Innvik. Dette sikrer oss god kontroll på prosessen og god og stabil kvalitet på produktene.